Projekt

Przedsiębiorstwo Red Light Energy Sp. z o. o. realizuje projekt pn. „Budowa elektrowni słonecznej w miejscowości Czerwona Woda o mocy 1 MW” o wartości 5.852.032,36 zł, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Wkład Funduszy Europejskich wynosi 3.090.801,13 zł.

Celem głównym projektu jest budowa i ekspolatacja elektrowni słonecznej o mocy 1 MW w miejscowości Czerwona Woda.

Cele szczegółowe stanowią:

  • produkcja i sprzedaż energii elektrycznej do sieci energetycznej (1013 MWh/rok brutto i 1005 MWh/rok netto, ok. 8 MWh/rok zostanie zużyte na potrzeby własne elektrowni),
  • zastąpienie części energii elektrycznej (1005 MWh/rok) pozyskiwanej do tej pory z mniej ekologicznych źródeł przez energię z odnawialnego źródła energii (wskaźnik emisji CO2 dla brykietów węgla kamiennego i brunatnego z tab. 14 dokumentu KOBiZE "Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) w roku 2013 do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2016" wynosi 97,5 kg/GJ),
  • zmniejszenie uciążliwości produkcji energii elektrycznej poprzez ograniczenie emisji CO2 w ilości 1005 MWh/rok x 97,5 kgCO2/CJ = 352,76 Mg/rok.

Rezultaty projektu wynikają wprost z jego celów. Stanowią je:

  • liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii z OZE (energetyka słoneczna) - 1 szt. (stan obecny w przedsiębiorstwie wnioskodawcy - 0 szt.),
  • moc zainstalowana w jednostkach wytwarzania energii z OZE (energetyka słoneczna) - 1 MWe (stan obecny w przedsiębiorstwie wnioskodawcy - 0 MWe),
  • roczna produkcja energii elektrycznej z OZE (energetyka słoneczna) - 1013 MWh (stan obecny w przedsiębiorstwie wnioskodawcy - 0 MWh),
  • uniknięta emisja CO2- 352,76 Mg/rok (stan obecny w przedsiębiorstwie wnioskodawcy - 0 Mg/rok).

Na żywo

 
Produkcja energii

Redukcja CO2
Dzisiaj 5.74 MWh 2.02 t
W tym miesiącu 24.98 MWh 8.77 t
Ogółem 4383.91 MWh 1538.75 t